Wat is DISC

Deze methode geeft inzicht in onze voorkeuren in gedrag en communicatie.
Het is de persoonlijke stijl, onze specifieke manier van doen, en geeft inzicht in onze onbewuste drijfveren en onderliggende behoeften.
DISC geeft inzicht in hoe wij van nature handelen, reageren en communiceren. Vooral wanneer de omstandigheden ongunstig worden, bijvoorbeeld bij spanning en stress, heeft dit veel invloed op ons gedrag. Het geeft ook inzicht in wat ons energie geeft en wat energie kost.

DISC geeft mensen een diepgaand inzicht in hun eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. Waarom hebben sommige mensen bijvoorbeeld weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures?

DISC brengt iemands voorkeursstijlen, sterke kanten, communicatie en groeimogelijkheden in kaart. Het bestaat uit 4 verschillende hoofdstijlen (Dominant, Interactief, Stabiel, Consciëntieus)  en is krachtig door zijn eenvoud.
Al deze stijlen hebben we in ons, de combinatie hiervan bepaalt onze eigen persoonlijke stijl. Het vergroot de kennis van gedrag, helpt communicatie conflicten oplossen en vermijden, vergroot individuele effectiviteit binnen organisaties en stimuleert het benutten van talenten.

Gebruik DISC methode

Doordat DISC een analyse is en geen oordeel velt, is deze methode goed in te zetten daar waar mensen inzicht moeten krijgen in zichzelf, én in anderen. Hierdoor kunnen we elkaar beter begrijpen en onze persoonlijke effectiviteit aanzienlijk vergroten. DISC is onder andere goed te gebruiken bij:

 • Teams – Effectiever samenwerken.
 • Leidinggeven – Inzicht in eigen leiderschapsstijl en de stijl van de ander.
 • Persoonlijk leiderschap – Verhoging van zelfkennis leidt tot betere keuzes.
 • Sales – Herkennen van de DISC stijl van de klant en hierop beter kunnen afstemmen.
 • Coaching – Inzicht in eigen kwaliteiten en valkuilen, maar ook bij stressmanagement en burn-out preventie (wat geeft energie en wat kost energie).

Teambuilding met DISC

Teambuilding met DISC heeft een interactief karakter door de inzet van actieve en speelse werkvormen om met elkaar in gesprek te raken. Het houdt het team een spiegel voor. Resultaten zijn onder andere:

 • Meer zelfkennis en kennis over elkaar.
 • Inzicht in elkaars communicatie- en gedragsstijl, onbewuste drijfveren en elkaars sterke en zwakke punten.
 • Ontdekken van gemeenschappelijke kwaliteiten en waarden.
 • Teamleden weten van elkaar hoe men met bepaalde situaties onder druk omgaat.
 • Ontdekken wat wel en nog niet werkt in de samenwerking.
 • Meer begrip, vertrouwen en acceptatie.
 • Afspraken aanscherpen over hoe met elkaar om te gaan.
 • In actie komen m.b.t. te behalen resultaten.
 • Meer plezier en energie.

Voorafgaand aan een teamdag vult iedereen de DISC-analyse in.
Iedere medewerker ontvangt een persoonlijke rapportage en het management ontvangt een managementrapportage.