zicht op je persoonlijkheidsstijl

DISC

DISC

Het DISC instrument is een persoonlijkheidsanalyse. DISC geeft mensen een diepgaand inzicht in hun eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. Waarom hebben sommige mensen bijvoorbeeld weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures? DISC geeft inzicht in waarom we doen wat we doen.

Het DISC model bestaat uit de combinatie van vier temperamenten (Dominant, Interactief, Stabiel, en Consciëntieus) en brengt iemands voorkeursstijlen, sterke kanten, communicatie en groeimogelijkheden in kaart. DISC vergroot de kennis van gedrag, helpt communicatie conflicten oplossen en vermijden, vergroot individuele effectiviteit binnen organisaties en stimuleert het benutten van talenten.

Waar staat DISC voor?

D – Dominant of Directief
Gemotiveerd om problemen op te lossen en snel resultaten te bereiken. De nadruk ligt op het vormen van de omgeving door weerstand te overwinnen voor het bereiken van eigen doelen en resultaten.

I – Invloedrijk of Interactief
Gemotiveerd om anderen mee te krijgen. Geven open en optimistisch uitdrukking aan hun gedachten en gevoelens. De nadruk ligt op het vormen van de omgeving door anderen te beïnvloeden of te overtuigen.

S – Stabiel of Servicegericht
Gemotiveerd om een voorspelbare omgeving te creëren. Geduldig, kunnen goed luisteren. De nadruk ligt op het samenwerken met anderen om de taak uit te voeren.

C – Consciëntieus of Kwaliteitsbewust
Gemotiveerd om hoge kwaliteitsnormen te bereiken. Willen moeilijkheden voorkomen en zijn daarom precies en nauwkeurig. De nadruk ligt op het consciëntieus werken volgens regels en procedures.

Toepassingen DISC

Persoonlijke kwaliteiten

DISC is zowel individueel als voor teams te gebruiken. Individueel krijg je meer inzicht in persoonlijke kwaliteiten, de voorkeuren en behoeftes achter gedrag en waar mensen mogelijk energie verliezen. Bij teams gaat het vooral over de optimale samenstelling en elkaar beter leren begrijpen waardoor je meer op dezelfde golflengte met elkaar kan communiceren. Hierdoor begrijp je elkaar veel beter!

Teambuilding met DISC

Teambuilding met DISC heeft een interactief karakter door middel van actieve en speelse werkvormen om met elkaar in gesprek te raken, én om het team een spiegel voor te houden. Resultaten zijn onder andere:

  • Meer zelfkennis en kennis over elkaar.
  • Inzicht in elkaars communicatie- en gedragsstijl, onbewuste drijfveren en elkaars sterke en zwakke punten.
  • Teamleden weten van elkaar hoe men met bepaalde situaties onder druk omgaat.
  • Ontdekken van gemeenschappelijke kwaliteiten en waarden.
  • Ontdekken wat wel en nog niet werkt in de samenwerking.
  • Meer begrip, vertrouwen en acceptatie.
  • Afspraken aanscherpen over hoe met elkaar om te gaan.
  • In actie komen m.b.t. te behalen resultaten.
  • Meer plezier en energie.

Voorafgaand aan een teamdag vult iedereen de DISC-analyse in. Iedere medewerker ontvangt een persoonlijke rapportage en het management ontvangt een managementrapportage.