In een veranderingstraject is de rol als coach allesbepalend of het geleerde door de medewerkers blijvend wordt toegepast. Of men gemotiveerd blijft om de afspraken te blijven nakomen. Pas dan wordt de nieuwe kwaliteit geborgd. Het coachen van de coach is dan ook belangrijk speerpunt in elk traject. Met direct leidinggevende, supervisor of mentor worden coachingstechnieken besproken en getraind in persoonlijke sessies. De kracht van het vragenstellen staat hierbij centraal.