Regelmatig monitoren geeft een duidelijk beeld van de ontwikkelingen in de kwaliteit van uw dienstverlening. En dat werkt stimulerend en motiverend! Onze rapportages laten in één oogopslag de resultaten van inspanningen zien aan supervisors en medewerkers. En geeft coaches handvaten voor gerichte coaching en sturing.

Vooraf spreken we kwaliteitsitems af en gedurende het traject bepalen we de speerpunten. Wij ontwikkelden praktische methodes om telefoon, e-mail, chat en correspondentie te monitoren.

Template niet gevonden

Klant aan het woord:

De monitor die door InCompany voor en na de training is uitgevoerd heeft een grote meerwaarde. Door de meting vooraf weet InCompany heel specifiek op welke skills de nadruk moet komen te liggen in de trainingen. Door de meting na het trainingstraject kunnen we goed zien wat de meerwaarde van de trainingen zijn geweest en welke zaken wellicht nog extra aandacht verdienen’.

Barbara Schinkel, Customer Contact Manager Eurocamp

totaalmarkt

Klant aan het woord:

Naast het trainen monitorde InCompany elke drie maanden ook de kwaliteit van onze dienstverlening. Op basis van de door ons aangeleverde telefoongesprekken en correspondentie kregen we zo een helder beeld.

Pierre van den Helm
directielid Totaalmarkt.nl