totaalmarkt
The International Travel Group
Loods5
Theater De Harmonie Leeuwarden

Totaalmarkt

Nadat we besloten dat de kwaliteit van het telefonisch contact met de onze klant verbeterd moest worden en we de verkoop verder wilde stimuleren hebben we met InCompany een trainingstraject op maat samengesteld. Daarbij zijn zowel de verkopers als de back-office (w.o. de afdelingen orderverwerking en debiteurenbewaking) getraind.

Naast het trainen monitorde InCompany elke drie maanden ook de kwaliteit van onze dienstverlening. Op basis van de door ons aangeleverde telefoongesprekken en correspondentie kregen we zo een helder beeld.

De trainer is een zeer kundig persoon die de verbeteringen goed kan overbrengen naar de medewerkers, en kan goed onderbouwen waarom deze verbeteringen toegepast moeten worden. De trainer is commercieel ingesteld en herkent direct ieder klein verkoopsignaal.

De getrainde personen zijn alle positief over de gegeven trainingen en de kwaliteit van de binnendienst is erg verbeterd.

Pierre van den Helm
directielid Totaalmarkt.nl

ITG Companies

Vorig jaar stond ITG als bedrijf op een punt waarbij ze een stevige veranderingsslag wilden maken. Of beter gezegd: moesten maken. De organisatie was voornamelijk intern gericht, waardoor het bedrijf niet klaar was voor de toekomst. De aandacht ging te veel uit naar het product en te weinig naar de klant.
Op het moment dat we als directie helder hadden welke koers we gingen varen, hebben we InCompany gevraagd ons bij de verandering te ondersteunen. De collega’s van InCompany hebben we ingeschakeld om samen met de directie draagvlak voor de veranderingen te creëren. Vanuit hun ervaring en expertise hebben ze de medewerkers kunnen overtuigen van de noodzaak om het anders te gaan doen én ze daarbij de tools aangereikt om de klus mee te klaren. InCompany heeft alle verkoopmedewerkers op alle onderdelen van het klantcontact getraind.

De samenwerking heeft geresulteerd in een forse verhoging van de conversie en omzet.

Elke Kuipers
Commercieel directeur

Loods5

We hebben gekozen voor InCompany omdat hun voorstel voldeed aan alle besproken ontwikkelingspunten en perfect aan sloot bij de wensen van Loods 5. De toegevoegde waarde van InCompany zit in het op maat maken van de trainingen. Er is gedurende de trainingen veel met de praktijkvoorbeelden gewerkt die iedere deelnemer in heeft moeten sturen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de medewerkers gelijk met het geleerde aan de slag konden.

Alle deelnemers hebben de trainingen als zeer positief ervaren. De praktijkvoorbeelden en rollenspellen maakte gelijk duidelijk waar de knelpunten en gebruiken van de deelnemers lagen. Nu is het zaak elkaar hierop scherp te houden en door geregeld terug te blikken op de trainingen de gebruiken ook daadwerkelijk te veranderen. De trainingen hebben voor een motivatie boost gezorgd bij de deelnemers. Verder zien we de afspraken die tijdens de trainingen zijn gemaakt terugkomen in brieven, e-mails en telefoongesprekken.

Anniek Blaauboer
manager HR

Schouwburg De Harmonie

Op aanraden van een ander theater is contact gezocht met InCompany. De wijze waarop onze vraag werd omgezet in een trainingstraject sprak ons zeer aan.

Door de stijgende verkoop via internet is de rol van de baliemedewerkers de laatste jaren gewijzigd. Meerwaarde van baliemedewerkers bij contact met de gast zit in extra informatievoorziening, verlenen van service en upselling.
InCompany wist op effectieve wijze de juiste vraag/probleem boven tafel te krijgen. Op basis daarvan is een helder trainingstraject op maat gemaakt, dat zijn effect inmiddels al heeft bewezen.

De wijze waarop de training werd gegeven (in alle rust, met veel respect, duidelijke doelstellingen en de weg daarnaartoe) heeft geleid tot een effectief trainingsprogramma waar de deelnemers zich in vertrouwen konden richten op het verbeteren van hun skills.
Door het trainingstraject zien we een stijging van de verkoop van horeca-arrangementen en van voorstellingen. Medewerkers kunnen meer rust creëren tijdens telefoongesprekken. De behaalde esultaten leiden bovendien tot meer plezier in het werk.

Jelma Dekker
Hoofd Marketing & Publiciteit
Stadsschouwburg De Harmonie Leeuwarden