“De kracht van het gesproken en geschreven woord, is als de kracht van peper.

Mensen en organisaties communicatiever maken, is voor mij een geweldige uitdaging. Niet denkend in problemen maar in uitdagingen en niet te beroerd om met de spreekwoordelijke ‘voetjes in de klei te staan.

Met aandacht voor de relatie, het proces en de inhoud, zorg ik samen met de betrokkenen voor interactie en verbinding.”

Claudia Zuijdgeest
strategisch communicatieadviseur